Blog

Học phí Đại học Văn Lang năm 2023-2024

Đối với Chương trình đào tạo tiêu chuẩn và Chuẩn đầu ra đã công bố trên…

Sinh viên Đại học Văn Lang kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Sinh viên thuộc các ngành không chuyên Ngôn ngữ Anh và có thiết kế học Anh…

Kế hoạch đào tạo Đại học Văn Lang năm học 2023-2024

Kế hoạch năm học thể hiện những mốc thời gian chính của các hoạt động đào…

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Văn Lang

Công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với Sinh viên tốt nghiệp Tất cả các…

Tuyển sinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: Phương thức tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành được phân bố 50% cho TP.…

Điểm trúng tuyển Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023: TT Tên ngành Mã ngành Điểm…

Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 2 cơ sở: Cơ sở 1: Số…

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Điều kiện: Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6. Sinh viên tham gia Thi…

Học phí HUFLIT năm 2023-2024

Học phí của sinh viên Khóa 2023 (K29) Mức học phí HK1 áp dụng cho ngành…

Ký túc xá UMP – Đại học Y Dược TP. HCM

Giới thiệu Ký túc xá Đại học Y Dược TP.HCM gồm 3 cơ sở: Trong khuôn…