Kiểm tra tiếng Anh đầu vào Đại học Công Thương TP.HCM

Tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào

Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào cho sinh viên đại học mới nhập học.

Kết quả kiểm tra năng lực ngoại ngữ được sử dụng làm căn cứ để Nhà trường phân loại, sắp xếp các lớp học và chương trình học ngoại ngữ.

Sinh viên sẽ đăng ký vào các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo dựa trên kết quả kiểm tra năng lực ngoại ngữ.

Những sinh viên thuộc một trong các điều kiện sau không phải dự kiểm tra:

  • Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực trong thời hạn 2 năm.
  • Sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh bậc THPT cấp tỉnh, thành phố trở lên trong vòng 2 năm cho đến thời điểm nhập học.
  • Sinh viên có văn bằng cử nhân ngoại ngữ.
  • Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, sau đại học đối với chương trình học bằng tiếng Anh trong và ngoài nước.

Tổ chức lớp học ngoại ngữ

Sinh viên chưa học Tiếng Anh trong chương trình THPT, không dự kiểm tra ngoại ngữ đầu vào hoặc dự kiểm tra ngoại ngữ đầu vào có điểm thi dưới 4.0 đối với thang điểm 10 sẽ đăng ký học lớp Anh văn sơ cấp.

Sinh viên có kết quả kiểm tra ngoại ngữ đầu vào từ 4.0 trở lên đối với thang điểm 10 sẽ đăng ký vào các lớp Anh văn 1, Anh văn 2 và Anh văn 3 theo thông báo của Nhà trường.

Miễn học, miễn thi ngoại ngữ

Sinh viên được xét miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương còn hiệu lực 2 năm tính đến khi xét được Nhà trường xem xét miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm học phần ngoại ngữ tương ứng trong Chương trình đào tạo.

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

TTChứng chỉAnh văn sơ cấpAnh văn 1Anh văn 2Anh văn 3
1TOEIC ≥ 450
IELTS ≥ 4.5
TOEFL iBT ≥ 45
TOEFL PBT ≥ 450
VSTEP B1
APTIS B1
Cambridge FCE
Linguaskill ≥140
PTE Academic ≥ 23
Miễn học, miễn thiMiễn học, miễn thiMiễn học, miễn thiCấp độ được đăng ký học
2TOEIC ≥ 350
IELTS ≥ 3.5
TOEFL iBT ≥ 33
TOEFL PBT ≥ 407
VSTEP A2
APTIS A2
Linguaskill ≥120
Miễn học, miễn thiMiễn học, miễn thiCấp độ được đăng ký học
3TOEIC ≥ 250
IELTS ≥ 3.0
TOEFL iBT ≥ 27
TOEFL PBT ≥ 383
VSTEP A1
APTIS A1
Linguaskill ≥100
Miễn học, miễn thiCấp độ được đăng ký học
Quy đổi khi xét miễn học, miễn thi học phần

Bạn muốn xem thêm:

Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Ký túc xá Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *