Sinh viên Đại học Văn Lang kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Sinh viên thuộc các ngành không chuyên Ngôn ngữ Anh và có thiết kế học Anh văn tổng quát (AVTQ) trong Chương trình đào tạo sẽ phải tham gia kỳ thi Xếp lớp tiếng Anh để được xác định cấp độ lớp học phần AVTQ.

Phương thức tổ chức thi: Thi tại phòng máy tính.

Cấu trúc đề thi kiểm tra tiếng Anh đầu khóa gồm 03 phần:

  • Nghe (Listening): 20 câu trắc nghiệm (30 phút);
  • Đọc (Reading): 20 câu trắc nghiệm (30 phút);
  • Viết (Writing): 01 câu (20 phút)

Thời gian làm bài 80 phút, sinh viên có 05 phút để kiểm tra nộp bài.

Điều kiện sinh viên được miễn thi

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Trường hợp sinh viên có các Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP, IELTS, APTIS ESOL, Cambridge, Linguaskill, PTE Academic, TOEIC 4 kỹ năng, TOEFL iBT) đủ điều kiện theo quy định và còn hạn không quá 2 năm từ ngày thi ghi trên chứng chỉ đến thời điểm làm thủ tục. Sinh viên làm thủ tục chuyển điểm để miễn thi tiếng Anh đầu vào trước ngày thi ít nhất 3 ngày tại Cổng thông tin hành chính một cửa VHUB tại https://vhub.vanlanguni.edu.vn/. Thông tin danh mục các Chứng chỉ tiếng Anh được công nhận và quy đổi điểm chi tiết cho từng cấp độ theo Bảng Quy đổi các học phần AVTQ từ các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế chi tiết:

Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa Đại học Văn Lang
Xem thêm:
1. Giới thiệu Đại học Văn Lang
2. Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Văn Lang
3. Học phí Đại học Văn Lang mới nhất
4. Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Văn Lang
5. Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Lang
6. Kế hoạch đào tạo của Đại học Văn Lang
7. Khám phá ký túc xá Đại học Văn Lang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *