Thông tin tuyển sinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

I. Thông tin trường Tên trường: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Mã trường: TYS…

Học phí Đại học Y Dược TP.HCM mới nhất năm 2021

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2021: Nhà trường sẽ thông báo…

Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất năm 2021

Mức học phí dự kiến Năm học 2020 – 2021(mức cao nhất không vượt quá) Ngành…

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM mới nhất năm 2021

1. Học phí Chương trình Chuẩn Năm 1(2021 – 2022) Năm 2(2022 – 2023) Năm 3(2023…

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2021

I. Cơ sở đào tạo và chỉ tiêu Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 5.850…

Học phí Đại học Tài chính – Marketing mới nhất 2021

Nguồn: Tuyển sinh UFM

HIUTalk – A New Road For A New Future

❌ Bạn đang lạc hướng trong việc học Tiếng Anh , dễ chán nản hay từ…

Tổng hợp Học phí mới nhất các Trường Đại học tại Tp.HCM

STT HỌC PHÍ TRƯỜNG 1 T47 – Đại học An ninh Nhân dân 2 HCMUT –…

Học phí Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) mới nhất năm 2021

Chính sách học phí HUTECH công bố học phí công khai và ổn định cho từng…

Học phí Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) mới nhất 2021

Học phí đối với sinh viên chính quy Học phí dự kiến từ 14.092.000 đồng/học kỳ…