Giới thiệu các ngành của Đại học Y dược Tp.HCM

 • Ngành Y khoa (Mã ngành: 7720101)
 • Ngành Y học dự phòng (Mã ngành: 7720110)
 • Ngành Y học cổ truyền (Mã ngành: 7720115)
 • Ngành Dược học (Mã ngành: 7720201)
 • Ngành Điều dưỡng (Mã ngành: 7720301)
 • Ngành Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức (Mã ngành: 7720301_03)
 • Ngành Hộ sinh (Mã ngành: 7720302)
 • Ngành Dinh dưỡng (Mã ngành: 7720401)
 • Ngành Răng – Hàm – Mặt (Mã ngành: 7720501)
 • Ngành Kỹ thuật phục hình răng (Mã ngành: 7720502)
 • Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học (Mã ngành: 7720601)
 • Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học (Mã ngành: 7720602)
 • Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng (Mã ngành: 7720603)
 • Ngành Y tế công cộng (Mã ngành: 7720701)
Xem thêm:
1. Thông tin tuyển sinh UMP
2. Điểm trúng tuyển UMP
3. Học phí UMP mới nhất
4. Khám phá các cơ sở đào tạo UMP
5. Ký túc xá UMP
6. Clb/Đội/Nhóm UMP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *