Địa điểm học của sinh viên Đại học Luật TP.HCM

Địa điểm học của sinh viên Khóa 47 (Tuyển sinh năm 2022) Đối với các Lớp…

HUFLIT tuyển sinh Đại học năm 2022

Năm 2022, HUFLIT xét tuyển đại học chính quy 15 ngành theo 04 phương thức: Phương…

Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại thương mới nhất

HUFLIT – Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022

Kế hoạch năm học 2021-2022: Học kỳ Khóa 25 (2019) & Khóa 26 (2020) Khóa 27…

Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

Xét và cấp phát bằng tốt nghiệp Đợt xét Xét tốt nghiệp Phát bằng tốt nghiệp…

Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho Tân sinh viên

Sinh viên đầu khóa học hoặc mới trúng tuyển nhập học bắt buộc phải tham dự…

Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho Tân sinh viên Đại học Giao thông vận tải

Các học phần ngoại ngữ được giảng dạy tại Đại học GTVT Chương trình học ngoại…

Địa điểm học của Tân sinh viên Đại học Giao thông vận tải

Bố trí các giảng đường tổ chức dạy – học cho các lớp đại học chính…

Tân sinh viên Đại học Ngoại Thương thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào

Nội dung thi Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Placement Test) cho các…

Tân sinh viên Đại học Đại Nam học tại Cơ sở nào?

Trường Đại học Đại Nam có hai Cơ sở. Cơ sở chính đặt tại Số 1…