HUFLIT – Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022

Kế hoạch năm học 2021-2022: Học kỳ Khóa 25 (2019) & Khóa 26 (2020) Khóa 27…

Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

Xét và cấp phát bằng tốt nghiệp Đợt xét Xét tốt nghiệp Phát bằng tốt nghiệp…

Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho Tân sinh viên

Sinh viên đầu khóa học hoặc mới trúng tuyển nhập học bắt buộc phải tham dự…

Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho Tân sinh viên Đại học Giao thông vận tải

Các học phần ngoại ngữ được giảng dạy tại Đại học GTVT Chương trình học ngoại…

Địa điểm học của Tân sinh viên Đại học Giao thông vận tải

Bố trí các giảng đường tổ chức dạy – học cho các lớp đại học chính…

Tân sinh viên Đại học Ngoại Thương thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào

Nội dung thi Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Placement Test) cho các…

Tân sinh viên Đại học Đại Nam học tại Cơ sở nào?

Trường Đại học Đại Nam có hai Cơ sở. Cơ sở chính đặt tại Số 1…

Tân sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội kiểm tra tiếng Anh đầu vào

Để đánh giá được năng lực tiếng Anh nhằm mục đích phân hệ đào tạo (03…

Tân sinh viên Đại học Cần Thơ kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Để đánh giá được năng lực ngoại ngữ, xét miễn học các học phần ngoại ngữ…

Quy định xét miễn các học phần tiếng Anh tại Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Sinh viên đại học chính quy tập trung đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế…