Tuyển sinh Đại học Văn Lang năm 2024

Từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024, Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ xét…

Điểm trúng tuyển HUFLIT mới nhất

Tin mới:1. Giới thiệu HUFLIT2. Thông tin tuyển sinh HUFLIT3. Học phí HUFLIT mới nhất4. HUFLIT…

Điểm trúng tuyển Đại học Lao động – Xã hội mới nhất

Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ…

Kế hoạch đào tạo và các ngày nghỉ lễ trong năm học của HUFLIT

Tin mới:1. Giới thiệu HUFLIT2. Thông tin tuyển sinh HUFLIT3. Học phí HUFLIT mới nhất4. HUFLIT…

Kế hoạch đào tạo Đại học Văn Lang năm học 2023-2024

Kế hoạch năm học thể hiện những mốc thời gian chính của các hoạt động đào…

Tuyển sinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Điều kiện đăng ký tuyển sinh: Phương thức tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành được phân bố 50% cho TP.…

Điểm trúng tuyển Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023: TT Tên ngành Mã ngành Điểm…

Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 2 cơ sở: Cơ sở 1: Số…

Điểm trúng tuyển UMP – Đại học Y Dược TP. HCM

Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023: TT Tên ngành Tổ hợp B00…

Giới thiệu các ngành của Đại học Y dược Tp.HCM

Xem thêm:1. Thông tin tuyển sinh UMP2. Điểm trúng tuyển UMP3. Học phí UMP mới nhất4.…