Tân sinh viên Đại học Mở TP.HCM kiểm tra trình độ tiếng Anh, Tin học đầu vào

Nhằm khảo sát trình độ và xếp lớp tiếng Anh không chuyên, Tin học không chuyên…

Quy định miễn, giảm môn học tại Đại học Mở TP.HCM

Khi làm thủ tục nhập học, Tân sinh viên có thể nộp hồ sơ xét miễn,…

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh, Tin học đầu khóa tại Đại học Ngân hàng TP.HCM

Nhằm mục đích đánh giá năng lực tiếng Anh, Tin học của Tân sinh viên, Trường…

Địa điểm học tập của Tân sinh viên Đại học Tài chính – Marketing

Trường Đại học Tài chính – Marketing phân bổ địa điểm học tập đối với Tân…

Sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành học tại Cơ sở nào?

Trải qua hơn 22 xây dựng và phát triển, từ một trung tâm đào tạo nghề…

Thông tin tuyển sinh Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2021

I. Thông tin chung Tên trường: Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ…

Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2021

I. Thông tin chung Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành…

Thông tin tuyển sinh Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 2021

I. Thông tin chung Tên trường: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố…

Thông tin tuyển sinh Đại học An ninh nhân dân năm 2021

I. Thông tin chung Tên trường: Trường Đại học An ninh nhân dân Địa chỉ: Km…

Thông tin tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2021

I. Thông tin chung Tên trường: Học viện Kỹ thuật Quân sự Địa chỉ: Trụ sở…