Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên Đại học Luật TP.HCM

Ngành học Chuẩn đầu ra 1. Chương trình đại trà Ngành Luật – Khoa Luật Thương…

Quy định chuyển đổi điểm các học phần ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đối với các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo của trường cho phép…

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Việt được…

Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho Tân sinh viên

Sinh viên đầu khóa học hoặc mới trúng tuyển nhập học bắt buộc phải tham dự…

Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho Tân sinh viên Đại học Giao thông vận tải

Các học phần ngoại ngữ được giảng dạy tại Đại học GTVT Chương trình học ngoại…

Quy định xét miễn học ngoại ngữ tại Đại học Sư phạm TP.HCM

Ngoại ngữ là môn học điều kiện, bắt buộc đối với Sinh viên chính quy tất…

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Sinh viên Đại học Công nghệ Sài Gòn

Stt Ngành Chuẩn đầu ra 1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử Có trình độ…

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM

Sinh viên đào tạo hệ chính quy trình độ đại học thuộc tất cả các ngành…

Tân sinh viên Đại học Ngoại Thương thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào

Nội dung thi Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Placement Test) cho các…

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Thương Mại

Đối với Sinh viên thuộc các chương trình đào tạo chuẩn Công nhận đạt chuẩn đầu…