Chuẩn đầu ra tiếng Anh Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo dạng thức nội bộ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ được…

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế…

Chuẩn đầu ra tiếng Anh HUFLIT

Tin mới:1. Giới thiệu HUFLIT2. Thông tin tuyển sinh HUFLIT3. Học phí HUFLIT mới nhất4. HUFLIT…

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tin mới:1. Giới thiệu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch2. Thông tin tuyển sinh Đại…

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc

Đâu đó trong thế giới ồn ào và náo nhiệt này, ai đó sẽ chỉ cho…

Chuẩn đầu ra tiếng Anh UAH – Đại học Kiến trúc TP.HCM

Tin mới:1. Học phí Đại học Kiến trúc TP.HCM mới nhất2. Giới thiệu Đại học Kiến…

Kiểm tra tiếng Anh đầu vào HUB – Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tin mới:1. Học phí Đại học Ngân hàng TP.HCM mới nhất2. Chuẩn tiếng Anh đầu ra…

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Nguyễn Tất Thành

Tin mới:1. Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất2. Khám phá Clb, Đội, Nhóm…

Kiểm tra tiếng Anh đầu vào Đại học Công Thương TP.HCM

Tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào Nhà trường thành lập Hội đồng…

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Công Thương TP.HCM – HUIT

Ngoại ngữ thứ nhất và ngoại ngữ thứ hai Ngoại ngữ thứ nhất được đào tạo…