Học phí Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU) mới nhất 2020

HỌC PHÍ STT Nội dung 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023 1 ĐH…

Học phí Đại học Ngoại Thương (FTU) mới nhất 2020

HỌC PHÍ Học phí dự kiến năm học 2020 – 2021 đối với chương trình đại…

Học phí Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM (UEL) mới nhất 2020

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 – 2021 Chương trình đại trà: trung bình 9,8 triệu đồng /…

Học phí Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP.HCM (UTC2) mới nhất 2020

HỌC PHÍ Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh…

Học phí Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UT) mới nhất 2020

1. Mức thu học phí năm học 2020 – 2021: Chương trình đại trà: khoảng 11,7…

Học phí Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM (HCMUT) mới nhất 2020

HỌC PHÍ Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học đăng ký.…

Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) mới nhất 2020

1. Mức học phí cho khóa tuyển sinh năm 2019: STT Nội dung thu Học phí…

Học phí Đại học Văn Hiến (VHU) mới nhất 2020

HỌC PHÍ TOÀN KHÓA: 99 TRIỆU CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH Sau ảnh hưởng của đại…

Học phí Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) mới nhất 2020

1. Hệ chính quy trình độ đại học: Khối ngành III (ngành quản trị kinh doanh)…

Học phí Khoa Y, ĐHQG-HCM mới nhất 2020

Khoa Y đào tạo 3 ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học hoàn toàn theo…