Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đại học Văn Hiến – VHU

Tin mới:
1. Học phí Đại học Văn Hiến mới nhất
2. Giới thiệu Đại học Văn Hiến
3. Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Hiến
4. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn Hiến
5. Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Văn Hiến

Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

  1. Đối với các ngành không chuyên ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy là tiếng Anh bậc 3 (tương đương B1); trình độ cao đẳng hệ chính quy, hệ đào tạo liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học (đại học và cao đẳng) là tiếng Anh bậc 2 (tương đương A2).

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Lịch thi hàng tuần

  1. Đối với các ngành chuyên ngoại ngữ được quy định như sau:
  • Ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học hệ chính quy, hệ đào tạo liên thông, văn bằng 2 là tiếng Anh bậc 5 (tương đương C1); trình độ đại học hệ đào tạo vừa làm vừa học là tiếng Anh bậc 4 (tương đương B2).
  • Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là tiếng Hoa bậc 4 (tương đương HSK cấp độ 4).
  • Ngành Đông phương học: chuyên ngành Nhật Bản học là tiếng Nhật bậc 4 (tương đương JLPT N3); chuyên ngành Hàn Quốc học là tiếng Hàn bậc 4 (tương đương TOPIK4).
  1. Trường Đại học Văn Hiến tổ chức dạy, thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo quy định Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường xem xét công nhận tính tương đương của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác trong thời hạn 02 năm từ thời điểm được xác nhận trên cơ sở đối sánh với Khung tham chiếu chung Châu Âu – CEFR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *