Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên Đại học Mỏ – Địa chất HUMG

Quy định chung

Đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2024 trở về sau, để được công nhận tốt nghiệp phải đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Sinh viên thuộc Chương trình tiên tiến để được công nhận tốt nghiệp phải có một trong các chứng chỉ sau: IELTS ≥ 5.5; TOEIC (L&R) ≥ 660; TOEFL (ITP) ≥ 550; TOEFL (iBT) ≥ 65 hoặc tương đương.

Sinh viên thuộc Chương trình Chất lượng cao để được công nhận tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên theo Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và cấp chứng nhận cho sinh viên có nhu cầu khi đạt Chuẩn đầu ra.

Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ gồm 02 phần:

  • Phần 1: Kỹ năng nghe, đọc, viết (Phần kiểm tra trên máy tính)
  • Phần 2: Kỹ năng nói (Phần kiểm tra phỏng vấn trực tiếp)

Kết quả kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ có hiệu lực trong vòng 24 tháng kể từ ngày kiểm tra.

Miễn kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Sinh viên được miễn kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh trong và ngoài nước; sinh viên nước ngoài đang tham gia học tập tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất hoặc sinh viên có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, …) còn hiệu lực (tính đến khi xét) với kết quả tương đương hoặc cao hơn bậc năng lực ngoại ngữ Việt Nam mà Chuẩn đầu ra quy định.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Mỏ - Địa chất HUMG
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Mỏ - Địa chất HUMG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *