Chuẩn tiếng Anh đầu ra HUB – Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tin mới:
1. Học phí Đại học Ngân hàng TP.HCM mới nhất
2. Kiểm tra tiếng Anh đầu vào Đại học Ngân hàng TP.HCM
3. Giới thiệu Đại học Ngân hàng TP.HCM
4. Tuyển sinh Đại học Ngân hàng TP.HCM mới nhất
5. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Ngân hàng TP.HCM
6. Ký túc xá Đại học Ngân hàng TP.HCM
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ áp dụng cho các chương trình đào tạo hệ đại học chính quy chương trình chuẩn (ngoại trừ chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh):

Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tối thiểu ở bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trước khi xét tốt nghiệp, Sinh viên phải xuất trình một trong các loại chứng chỉ hoặc chứng nhận quy định dưới đây để chứng minh việc đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ.

  • Các chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương như sau:
VSTEPIELTSTOEFL iBTCambridge ESOLBECTOEICBULATSCEFR
Bậc 3/64.545Preliminary PETBusiness PreliminaryListening & Reading: 450
Speaking: 105, Writing: 90
40B1
* VSTEP: Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức kiểm tra và cấp.
  • Chứng nhận trình độ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức kiểm tra và cấp.

Sinh viên có thể tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ áp dụng cho chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học chính quy

Sinh viên chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu).

Đối với các khóa 30, 31, 32, 33: Để chứng minh việc đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ quy định như trên, Sinh viên có thể sử dụng một trong hai lựa chọn sau:

  • Lựa chọn 1: Sinh viên xuất trình một trong các loại chứng chỉ tiếng Anh sau đây:
VSTEPCEFRIELTSTOEFL iBTCambridge ESOL
Bậc 5/6C17.094CAE
  • Lựa chọn 2: Sinh viên tham gia và đạt trong Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu) do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức.

Đối với các khóa đào tạo kể từ khóa 34 trở về sau: Chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh của ngành Ngôn ngữ Anh được thể hiện cụ thể trong nội dung môn học và đề thi đánh giá của các môn học trong chương trình đào tạo.

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ áp dụng cho hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao

Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tối thiểu ở bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trước khi xét công nhận tốt nghiệp, Sinh viên phải xuất trình một trong các loại chứng chỉ sau để chứng minh việc đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ quy định như trên:

VSTEPIELTSTOEFL iBTTOEICBECCambridge Exam
Bậc 4/65.561Listening & Reading: 785
Speaking: 140, Writing: 130
Business VantageFCE
* VSTEP: Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức kiểm tra và cấp.

Bạn muốn xem thêm:

Học phí Đại học Ngân hàng

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh, Tin học đầu khóa tại Đại học Ngân hàng

Thông tin tuyển sinh Đại học Ngân hàng

Ký túc xá Đại học Ngân hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *