Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Việt được quy định dựa vào tiếng Anh hoặc tiếng Nhật; Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh được quy định dựa vào tiếng Anh; Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao tiếng Nhật được quy định dựa vào tiếng Nhật.

Sinh viên phải có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, IELTS), tiếng Nhật (JLPT, NATTEST, JLAN) để được xét tốt nghiệp.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các hệ đào tạo giảng dạy bằng tiếng Việt:

Hệ đào tạoTiếng Anh
(TOEIC)
Tiếng Nhật
(JLPT, NATTEST, JLAN)
Đại học chính quy đại trà550hoặc N4, J4
Đại học chính quy chất lượng cao tiếng Việt600hoặc N4, J4
Đại học chính quy chất lượng cao tiếng Nhậthoặc N3, J3
Đại học vừa làm vừa học500 hoặc N4, J4

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các hệ đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh:

Hệ đào tạoTiếng Anh
Đại học chính quy chất lượng cao tiếng AnhIELTS 6.0
Đại học chính quy dạy hoàn toàn bằng tiếng AnhIELTS 6.0
Đại học chính quy chuyên ngữ tiếng AnhC1

Các mức điểm trong các Bảng trên là điểm tối thiểu sinh viên cần đạt từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, IELTS), tiếng Nhật (JLPT, NATTEST, JLAN) đối với chương trình chính quy chất lượng cao tiếng Nhật. Sinh viên cũng có thể sử dụng tiếng Nhật để thay thế cho chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Việt.

Sinh viên cũng có thể sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ khác để quy đổi tương đương chuẩn đầu ra tiếng Anh và tiếng Nhật, được quy định theo Quy định chuyển đổi điểm các học phần ngoại ngữ dành cho các chương trình đào tạo đại học không chuyên ngữ hiện hành.

Xem thêm các thông tin mới:

Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM mới nhất

Quy định chuyển đổi điểm các học phần ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM mới nhất

Ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *