Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – HUFI

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với Sinh viên đại học và cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (áp dụng với Sinh viên hệ chính quy tuyển sinh từ năm học 2019-2020):

  1. Đối với Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh:
SttTrình độChuẩn đầu ra Ngoại ngữ 1Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 2
1Đại họcCó chứng nhận ngoại ngữ tối thiểu bậc 5/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP C1) hoặc các chứng chỉ đầu ra tương đương: TOEFL iBT 85+, IELTS 6.5+, TOEIC 800+, APTIS C1Có chứng nhận ngoại ngữ 2 tối thiểu bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam: HSK 3 (tiếng Trung), DELF bậc B1 (tiếng Pháp), JLTP N4 (tiếng Nhật), TOPIK 3 (tiếng Hàn)
2Cao đẳngCó chứng nhận ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP B2) hoặc các chứng chỉ đầu ra tương đương: TOEFL iBT 85+, IELTS 5.5+, TOEIC 600+, APTIS B2Có chứng nhận ngoại ngữ 2 tối thiểu bậc 2/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam: HSK 2 (tiếng Trung), DELF bậc A2 (tiếng Pháp), JLTP N5 (tiếng Nhật), TOPIK 2 (tiếng Hàn)
  1. Đối với Sinh viên các ngành khác:

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

SttTrình độChuẩn đầu ra Ngoại ngữ
1Đại họcCó chứng nhận ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP B1) hoặc các chứng chỉ đầu ra tương đương: TOEFL iBT 45+, IELTS 4.5+, TOEIC 450+, APTIS B1
2Cao đẳngCó chứng nhận ngoại ngữ tối thiểu bậc 2/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP A2) hoặc các chứng chỉ đầu ra tương đương: TOEFL iBT 32+, IELTS 3.5+, TOEIC 400+, APTIS A2

Bạn muốn xem thêm:

Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Ký túc xá Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Thi kiểm tra Anh văn đầu vào tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *