Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Thương Mại

Đối với Sinh viên thuộc các chương trình đào tạo chuẩn

Công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh khi Sinh viên đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

  • Có kết quả đánh giá đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc trong kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh do Nhà trường tổ chức.
  • Có một trong các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh còn hiệu lực (tính đến ngày xét tốt nghiệp) đạt mức tương đương sau đây:
SttChứng chỉTổ chức cấp
1TOEIC 450Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)
2IELTS 4.5Hội đồng Anh (British Council); IDP (Úc); ESOL (Anh)
3TOEFL iBT 45Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)
Đối với Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh khi Sinh viên đạt được điểm kết thúc học phần từ mức D trở lên đối với các học phần ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh.

Đối với Sinh viên thuộc các chương trình đào tạo chất lượng cao

Công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh khi Sinh viên đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

  • Có kết quả đánh giá đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc trong kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh do Nhà trường tổ chức.
  • Có một trong các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh còn hiệu lực (tính đến ngày xét tốt nghiệp) đạt mức tương đương sau đây:
SttChứng chỉTổ chức cấp
1IELTS 5.5Hội đồng Anh (British Council); IDP (Úc); ESOL (Anh)
2TOEFL iBT 65Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

Trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp, Sinh viên phải có kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra theo quy định hoặc có một trong các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh còn hiệu lực với kết quả tương đương hoặc cao hơn so với chuẩn đầu ra theo quy định.

(Trích Quyết định số 973/QĐ-ĐHTM ngày 4/9/2020 v/v ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.)

Bạn muốn xem thêm:

Học phí Đại học Thương Mại mới nhất

Ký túc xá Đại học Thương Mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *