Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Đại học Văn Lang

Công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với Sinh viên tốt nghiệp

Tất cả các ngành đào tạo không chuyên Ngôn ngữ Anh thống nhất chuẩn đầu ra tiếng Anh khi Sinh viên tốt nghiệp tối thiểu là bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ GD&ĐT ban hành (B2, tương đương IELTS 6.0).

Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh khi có kết quả đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra do Trường Đại học Văn Lang tổ chức, hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc Việt Nam với mức điểm tối thiểu như sau:

VSTEPIELTSAPTIS ESOLCAMBRIDGE
(Cambridge English Scale)
LINGUASKILL
(4 kỹ năng)
PTE AcademicTOEICTOEFL iBT
Bậc 4/66.0B2169B246785 (R&L) – 310 (S&W)60

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh mới được nhận Bằng tốt nghiệp.

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra

Trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra cho Sinh viên trước khi ra trường. Sinh viên phải có kết quả đạt 7 học phần AVTQ (từ AV1 đến AV7), kể cả các học phần được chuyển điểm, mới được tham dự kỳ thi này.

Sinh viên đã có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc Việt Nam đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh thì không cần tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra.

Nội dung và hình thức bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra được thiết kế đầy đủ 4 kỹ năng, dùng để đánh giá năng lực tiếng Anh của Sinh viên sắp tốt nghiệp. Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh khi có kết quả điểm bài thi từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra được tổ chức vào năm cuối của khóa học, số lần tổ chức tùy vào điều kiện thực tế của Trường trong năm học đó. Sinh viên được thi miễn phí 1 lần, nếu chưa đạt trong kỳ thi lần 1, Sinh viên thi lại và nộp lệ phí thi lại theo quy định của Trường (nếu có nhu cầu).

Xem thêm:
1. Giới thiệu Đại học Văn Lang
2. Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Văn Lang
3. Học phí Đại học Văn Lang mới nhất
4. Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa cho Tân sinh viên Đại học Văn Lang
5. Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Lang
6. Kế hoạch đào tạo của Đại học Văn Lang
7. Khám phá ký túc xá Đại học Văn Lang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *