Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Tiêu chuẩn 1: Đạt mức điểm tối thiểu chứng chỉ TOEIC với mức điểm tương đương chuẩn đầu ra của ngành hoặc các chứng chỉ quốc tế khác quy đổi tương đương.

TTNgành đào tạoTOEICIELTSTOEFL ITPTOEFL CBTTOEFL IBTCambridge EnglishAptis ESOL
1Ngành Tiếng Anh Thương mại, Ngành Tiếng Anh Du lịch5005.047515350150B2
2Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu, Ngành Logistics và Ngành Thu mua4504.045013345140B1
3Các ngành còn lại4003.04009640120A2

Tiêu chuẩn 2: Đạt kỳ thi Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn TOEIC do Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại tổ chức với mức điểm chuẩn tương ứng từng ngành đào tạo.

Tiêu chuẩn 1: Đạt mức điểm tối thiểu chứng chỉ IELTS với mức điểm tương đương chuẩn đầu ra của ngành hoặc các chứng chỉ quốc tế khác quy đổi tương đương.

Khóa đào tạoIELTSTOEFL ITPTOEFL CBTTOEFL IBTCambridge EnglishAptis ESOL
Khóa 275.047515350150B2

Tiêu chuẩn 2: Đạt kỳ thi Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn IELTS do Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại tổ chức với mức điểm chuẩn tương ứng từng ngành đào tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *