Chuẩn đầu ra tiếng Anh Trường Đại học Luật Hà Nội

TTNgànhKhung NLNN Việt Nam
1Ngôn ngữ AnhBậc 5/6 (Tiếng Anh)
2Luật, Luật Kinh tế (chương trình CLC) và Luật Thương mại quốc tếBậc 4/6 (Tiếng Anh)
3Luật, Luật Kinh tếBậc 3/6 (ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật)
KNLNNVNIELTSTOEFL iBTTOEFL ITPTOEICAptis ESOLCambridge Exam
Bậc 57.094-109627-677R&L 945-990
Speaking 180-200
Writing 180-200
C1CAE 180
Bậc 46.0-6.546-93500-626R&L 785-940
Speaking 160-170
Writing 150-170
B2FCE 160
Bậc 35.0-5.530-45450-499R&L 550-780
Speaking 120-150
Writing 120-140
B1PET 140
TTNgoại ngữBậcChứng chỉ quốc tế
1Tiếng Pháp3/6DELF B1
2Tiếng Nga3/6ТРКИ-1 (TRKI-1)
3Tiếng Trung3/6HSK3 và HSKK sơ cấp
(đạt từ 180 điểm HSK3 và từ 60 điểm HSKK sơ cấp)
4Tiếng Nhật3/6JLPT N3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *