Quy định về việc học tiếng Anh tại Đại học Sài Gòn

Quy định về việc tổ chức dạy học các học phần tiếng Anh không chuyên tại Đại học Sài Gòn như sau:

Các học phần tiếng Anh không chuyên là các học phần bắt buộc, thuộc chương trình đào tạo của Sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học đào tạo theo học chế tín chỉ trừ các ngành đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh (Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh) và các ngành đã có khối kiến thức ngoại ngữ thay thế các học phần này trong chương trình đào tạo (Quốc tế học, Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao).

Chương trình đào tạo các học phần tiếng Anh không chuyên gồm 03 học phần sau:

TTHọc phầnSố tín chỉ
1Tiếng Anh 103
2Tiếng Anh 202
3Tiếng Anh 303

Cập nhật thông tin mới nhất dành cho SGUer tại: https://www.facebook.com/SGUchannel

Miễn học, miễn thi và quy đổi thành điểm học tập các học phần Tiếng Anh 1, 2, 3 đối với sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh còn trong thời hạn sử dụng theo bảng dưới đây:

TTĐiểm chứng chỉ tiếng AnhTiếng Anh 1Tiếng Anh 2Tiếng Anh 3
1IELTS 4.0
TOEIC 4 kỹ năng: Nghe và Đọc: từ 450-500; Nói: từ 91-100; Viết: từ 91-100
TOEFL iBT 30-35
TOEFL ITP 450-475
Linguaskill 140-149
VSTEP 4.0
PET 140-152
888
2IELTS 4.5
TOEIC 4 kỹ năng: Nghe và Đọc: từ 501-549; Nói: từ 101-119; Viết: từ 101-119
TOEFL iBT 36-44
TOEFL ITP 476-498
Linguaskill 140-158
VSTEP 4.0-5.0
PET 153-159
999
3IELTS ≥ 5.0
TOEIC 4 kỹ năng: Nghe và Đọc ≥ 550; Nói ≥ 120; Viết ≥ 120
TOEFL iBT ≥ 45
TOEFL ITP ≥ 499
Linguaskill ≥ 159
VSTEP ≥ 5.5
PET ≥ 160
APTIS B1
101010

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Kỳ thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào

Để được đăng ký học các học phần tiếng Anh theo chương trình hiện hành, Sinh viên không thuộc đối tượng được ghi tại khoản 3, cần tham gia kỳ thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào do Nhà trường tổ chức.

  • Trình độ: tương đương chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
  • Hình thức: thi trắc nghiệm.
  • Thời gian thi: 90 phút.
  • Tổng điểm: 100 điểm.

Kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào từ 90 điểm trở lên được quy đổi thành điểm 8 (theo thang điểm 10) đối với học phần Tiếng Anh 1 và sinh viên được đăng ký học phần Tiếng Anh 2.

Kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào từ 50 đến 89 điểm, sinh viên được đăng ký học phần Tiếng Anh 1.

Kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào dưới 50 điểm, sinh viên lựa chọn một trong hai phương án sau:

  • Phương án 1: Đăng ký và tham gia thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào ở các đợt thi tiếp theo đạt mức điểm theo quy định.
  • Phương án 2: Đăng ký học lớp Tiếng Anh tăng cường tại Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Sài Gòn.

Việc tổ chức dạy học các lớp Tiếng Anh tăng cường do Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Sài Gòn tổ chức thực hiện. Bài thi cuối khóa học tiếng Anh tăng cường do Trung tâm Khảo thí chủ trì, phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức thực hiện. Kết quả bài thi cuối khóa học được công nhận như kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào theo quy định như trên.

Định hướng bài thi đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sinh viên sau khi hoàn tất 03 học phần tiếng Anh 1, 2, 3 có thể tham gia các khóa Luyện thi theo bài thi Linguaskill hoặc bài thi Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) do Nhà trường tổ chức để thi các kỳ thi lấy chứng chỉ trình độ B1 (bậc 3) theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Xem thêm:
1. Giới thiệu SGU
2. Thông tin tuyển sinh SGU
3. Học phí SGU mới nhất
4. Ký túc xá SGU
5. Chuẩn đầu ra tiếng Anh SGU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *