Quy định về việc học tiếng Anh tại Đại học Sài Gòn

Quy định về việc tổ chức dạy học các học phần tiếng Anh không chuyên tại Đại học Sài Gòn như sau:

  1. Các học phần tiếng Anh không chuyên là các học phần bắt buộc, thuộc chương trình đào tạo của Sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học đào tạo theo học chế tín chỉ trừ các ngành đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh (Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh) và các ngành đã có khối kiến thức ngoại ngữ thay thế các học phần này trong chương trình đào tạo (Quốc tế học, Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao).
  2. Chương trình đào tạo các học phần tiếng Anh không chuyên gồm 03 học phần sau:
SttTên học phầnSố tín chỉ
1Tiếng Anh I02
2Tiếng Anh II02
3Tiếng Anh III03

Cập nhật thông tin mới nhất dành cho sinh viên tại: https://www.facebook.com/SGUchannel

  1. Miễn học, miễn thi và quy đổi điểm học tập các học phần Tiếng Anh I, II, III đối với Sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn trong thời hạn sử dụng theo bảng dưới đây:
SttĐiểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tếTiếng Anh ITiếng Anh IITiếng Anh III
1– IELTS =4.5
– TOEIC Listening & Reading =450, Speaking =105, Writing =90
– TOEFL iBT =45
888
2– IELTS =5.0
– TOEIC Listening & Reading 450-600, Speaking 105-140, Writing 90-130
– TOEFL iBT 45-61
999
3– IELTS ≥5.5
– TOEIC Listening & Reading ≥ 600, Speaking ≥140, Writing ≥130
– TOEFL iBT ≥61
101010

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

  1. Kỳ thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào do Nhà trường tổ chức

Để được đăng ký học các học phần tiếng Anh theo chương trình hiện hành, Sinh viên không thuộc đối tượng được ghi tại khoản 3, cần tham gia kỳ thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào do Nhà trường tổ chức.

  • Trình độ: tương đương chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
  • Hình thức: thi trắc nghiệm.
  • Thời gian thi: 90 phút.
  • Tổng điểm: 100 điểm.

Kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào từ 90 điểm trở lên được quy đổi thành điểm 8 (theo thang điểm 10) đối với học phần Tiếng Anh I và Sinh viên được đăng ký học phần Tiếng Anh II.

Kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào từ 50 đến 89 điểm, Sinh viên được đăng ký học phần Tiếng Anh I.

Kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào dưới 50 điểm, Sinh viên lựa chọn một trong hai phương án sau:

  • Phương án 1: Đăng ký và tham gia thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào ở các đợt thi tiếp theo đạt mức điểm theo quy định.
  • Phương án 2: Đăng ký học lớp Tiếng Anh tăng cường tại Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Sài Gòn.

Việc tổ chức dạy học các lớp Tiếng Anh tăng cường do Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Sài Gòn tổ chức thực hiện. Bài thi cuối khóa học tiếng Anh tăng cường do Trung tâm Khảo thí chủ trì, phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức thực hiện. Kết quả bài thi cuối khóa học được công nhận như kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào theo quy định như trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *