Quy định chuyển đổi điểm các học phần ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đối với các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo của trường cho phép sinh viên chọn một trong các hình thức sau để quy đổi điểm các học phần ngoại ngữ tương ứng.

Cách quy đổi các học phần tiếng Anh

Sinh viên tham gia học các lớp Anh văn giao tiếp tại Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ của trường hoặc sinh viên thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để lấy kết quả quy đổi điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo tương ứng.

Quy đổi điểm tiếng Anh của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Quy đổi điểm tiếng Anh của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Link

Cách quy đổi các học phần tiếng Nhật

Sinh viên tham gia học các lớp tiếng Nhật tại Trung tâm Đào tạo và Hướng nghiệp Quốc tế Việt Nhật của trường hoặc sinh viên thi lấy chứng chỉ Nhật ngữ quốc tế để lấy kết quả đưa vào bảng điểm trong chương trình đào tạo tương ứng.

Quy đổi điểm tiếng Nhật của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Quy đổi điểm tiếng Nhật của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Cách quy đổi chuẩn đầu ra

(Xem Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại đây)

Chuẩn đầu ra tiếng Anh

  • Phòng Đào tạo phối hợp với các tổ chức sát hạch tiếng Anh để tổ chức thi sát hạch tiếng Anh và quy đổi điểm làm chuẩn tiếng Anh đầu ra cho sinh viên.
  • Sinh viên có thể lấy kết quả điểm thi kết thúc học phần COMM 6 để xét làm chuẩn đầu ra tiếng Anh cho hệ đào tạo đại trà không chuyên tiếng Anh.
  • Sinh viên có thể lấy kết quả điểm thi kết thúc học phần COMM 7 để xét làm chuẩn đầu ra tiếng Anh cho hệ đào tạo chất lượng cao tiếng Việt.
Quy đổi điểm tiếng Anh của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Chuẩn đầu ra tiếng Nhật

Sinh viên có thể lấy kết quả điểm thi kết thúc học phần JPA4 để xét làm chuẩn đầu ra tiếng Nhật cho hệ đào tạo chất lượng cao và đại trà chọn chuẩn đầu ra tiếng Nhật.

Sinh viên có thể lấy kết quả điểm thi kết thúc học phần JPB2 để xét chuẩn đầu ra cho hệ đào tạo chất lượng cao Việt Nhật.

Sinh viên có thể xem chi tiết Quy định chuyển đổi điểm các học phần ngoại ngữ dành cho các chương trình đào tạo đại học không chuyên ngữ tại đây.

Xem thêm các thông tin mới:

Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM mới nhất

Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM mới nhất

Ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *