Kiểm tra tiếng Anh đầu vào UFM – Đại học Tài chính – Marketing

Tin mới:
1. Học phí UFM mới nhất
2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh của UFM
3. Giới thiệu UFM
4. Tuyển sinh UFM mới nhất
5. Quy định miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh tại UFM
6. Kế hoạch đào tạo và các ngày nghỉ lễ trong năm của UFM
7. Khám phá CLB, Đội, Nhóm UFM
8. Ký túc xá UFM
9. Khám phá các cơ sở đào tạo UFM

Sinh viên đầu khóa học hoặc mới trúng tuyển nhập học bắt buộc phải tham dự kỳ kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào do Trường tổ chức (trừ Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh).

Xét miễn kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào

Sinh viên đạt một trong các yêu cầu sau:

  • Sinh viên đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh bậc Trung học phổ thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập học.
  • Sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngôn ngữ Anh.
  • Sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương ứng với các mức điểm tối thiểu dưới đây và còn thời hạn giá trị kể từ ngày cấp đến ngày Trường nhận chứng chỉ để xét miễn kiểm tra, đánh giá cho sinh viên, cụ thể:

Đối với Chương trình đại trà, chương trình đặc thù:

Sinh viên tham gia Thi thử TOEIC để được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tại: Xem lịch thi

Loại chứng chỉTOEICTOEFL PBTTOEFL CBTTOEFL iBTIELTS
Mức điểm tối thiểu2003102051.0

Đối với Chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế:

Loại chứng chỉTOEICTOEFL PBTTOEFL CBTTOEFL iBTIELTS
Mức điểm tối thiểu25032750152.0
Nội dung và hình thức kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào

Đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào là trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài kiểm tra là 120 phút cho hai kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu.

Phân loại trình độ tiếng Anh sau kiểm tra đầu vào

Đối với Chương trình đại trà, chương trình đặc thù:

Sinh viên có kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào đạt từ 200 điểm trở lên (quy chiếu theo thang điểm 990 TOEIC), kể cả sinh viên được công nhận miễn kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào do có các chứng chỉ tiếng Anh theo quy định, có đủ điều kiện tham dự học các học phần Anh văn căn bản, tiếng Anh tăng cường theo trình tự cấp độ đào tạo trong chương trình đào tạo chính khóa của Trường.

Sinh viên có kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào đạt dưới 200 điểm (quy chiếu theo thang điểm 990 TOEIC) hoặc vắng tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào phải học thêm lớp Bồi dưỡng tiếng Anh đầu vào do Nhà trường tổ chức, sau đó phải tham dự lại kỳ kiểm tra, đánh giá tiếp theo để làm cơ sở xét điều kiện đăng ký học các học phần Anh văn căn bản, tiếng Anh tăng cường theo trình tự cấp độ đào tạo trong chương trình đào tạo chính khóa của Trường.

Đối với Chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế:

Sinh viên có kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào đạt từ 250 điểm trở lên (quy chiếu theo thang điểm 990 TOEIC), kể cả sinh viên được công nhận miễn kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào do có các chứng chỉ tiếng Anh theo quy định, có đủ điều kiện theo học chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế.

Sinh viên có kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào đạt dưới 250 điểm (quy chiếu theo thang điểm 990 TOEIC) hoặc vắng tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào bắt buộc phải học thêm lớp Bồi dưỡng tiếng Anh đầu vào do Nhà trường tổ chức để đảm bảo điều kiện tiếng Anh theo học chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *