Điểm trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM 2 năm gần nhất

Phương thức tuyển sinh năm 2018 và 2019: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Khối ngành VI Năm tuyển sinh 2018 Năm tuyển sinh 2019 Năm tuyển sinh 2020
Chỉ tiêu Số nhập học Điểm trúng tuyển Chỉ tiêu Số nhập học Điểm trúng tuyển Điểm trúng tuyển
Đại học hệ chính quy 2050 2042 2250 2325
Y khoa 400 400 24.95 300 329 26.7 updating…
Y khoa (có c/c tiếng Anh) 100 77 24.7 updating…
Răng – Hàm – Mặt 100 105 24.45 120 125 26.1 updating…
Y học cổ truyền 150 158 20.95 190 204 22.4 updating…
Y học dự phòng 120 100 19 120 115 20.5 updating…
Dược học 450 489 22.3 375 479 23.85 updating…
Dược học (có c/c tiếng Anh) 125 35 21.85 updating…
Điều dưỡng 150 140 20.15 175 183 21.5 updating…
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 120 110 19 120 113 20 updating…
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 100 106 20 120 124 21.25 updating…
Kỹ thuật xét nghiệm y học 120 114 21.5 150 162 23 updating…
Kỹ thuật phục hồi chức năng 80 79 19.75 89 99 21.1 updating…
Kỹ thuật hình ảnh y học 80 75 20.25 80 95 22 updating…
Y tế công cộng 80 56 18 90 73 18.5 updating…
Kỹ thuật phục hình răng 40 41 21.25 40 41 22.55 updating…
Dinh dưỡng 60 69 20.25 65 71 21.7 updating…

Nguồn: Đại học Y Dược TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *