Điểm trúng tuyển Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất

Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023:

TTTên ngànhMã ngànhĐiểm trúng tuyển
1Y khoa7720101TP25,90
2Y khoa7720101TQ26,31
3Dược học7720201TP25,28
4Dược học7720201TQ25,25
5Điều dưỡng7720301TP22,40
6Điều dưỡng7720301TQ22,40
7Dinh dưỡng7720401TP22,25
8Dinh dưỡng7720401TQ21,80
9Răng Hàm Mặt7720501TP26,00
10Răng Hàm Mặt7720501TQ26,28
11Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601TP24,54
12Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601TQ24,47
13Kỹ thuật hình ảnh y học7720602TP23,45
14Kỹ thuật hình ảnh y học7720602TQ23,61
15Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603TP23,15
16Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603TQ23,09
17Khúc xạ nhãn khoa7720699TP23,75
18Khúc xạ nhãn khoa7720699TQ23,57
19Y tế công cộng7720701TP18,85
20Y tế công cộng7720701TQ18,35

Ghi chú:

  • Mã ngành có chữ “TP”: Thí sinh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Mã ngành có chữ “TQ”: Thí sinh thường trú ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điểm trúng tuyển: Tổ hợp điểm B00, tổng điểm được tính theo thang điểm 30.
Xem thêm:
1. Giới thiệu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2. Thông tin tuyển sinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
3. Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới nhất
4. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
5. Khám phá các cơ sở đào tạo Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *