Sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM được hỗ trợ 3.630.000 đ/tháng chi phí sinh hoạt

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với Sinh viên các ngành đào tạo giáo viên như sau (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022, Khóa 47):

Đối tượng

Sinh viên học trình độ đại học, các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy;

Sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ nhất đạt loại giỏi.

Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí tại Trường;

Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3.630.000 đồng/tháng chi phí sinh hoạt trong thời gian học tại Trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí trong toàn khóa học (8 học kỳ chính đối với sinh viên sư phạm chính quy) và chi phí sinh hoạt không quá 10 tháng/năm học.

Quy định về việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí

Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm phải công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng;

Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục chưa đủ thời gian theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục;

Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định.

Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí

Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp;

Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt nhưng không đủ thời gian công tác trong ngành giáo dục (thời gian công tác trong ngành giáo dục tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng);

Sinh viên sư phạm được hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị buộc thôi học.

Bạn muốn xem thêm:

Học phí Đại học Sư phạm TP.HCM mới nhất

Quy định xét miễn học ngoại ngữ tại Đại học Sư phạm TP.HCM

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM

Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm TP.HCM mới nhất

Ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *