Học phí Cao đẳng giao thông vận tải đường thủy II

Mức học phí đối với các chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng giao thông vận tải đường thủy II năm học 2024-2025 như sau:

TTNhóm ngành/nghề đào tạoCao đẳngTrung cấp
1Kinh tế12.000.00012.000.000
2Kỹ thuật và công nghệ thông tin12.000.00014.000.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *