Học phí Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại mới nhất

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thông báo mức thu học phí năm học 2023-2024 như sau:

Đối với hệ Cao đẳng:

  • Học phí (bình quân): 11.200.000 đ/năm học
  • Mức học phí tín chỉ: 420.000 đ/tín chỉ

Đối với các lớp Dịch vụ chất lượng cao Cao đẳng khóa 27 (Tuyển sinh năm 2023):

  • Mức học phí: 11.200.000 đ/năm học
  • Chi phí phục vụ lớp CLC ngành Kế toán doanh nghiệp: 15.800.000 đ/năm học
  • Chi phí phục vụ lớp CLC (các ngành còn lại) 13.800.000 đ/năm học

Cộng:

  • CLC ngành Kế toán doanh nghiệp: 27.000.000 đ/năm học
  • CLC các ngành còn lại: 25.000.000 đ/năm học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *