Học phí Đại học Buôn Ma Thuột năm 2022-2023

Học phí: Tính theo năm học (02 học kỳ)

  • Y đa khoa: 20.000.000 đ/học kỳ
  • Dược học: 13.900.000 đ/học kỳ
  • Điều dưỡng, Y tế công cộng: 10.000.000 đ/học kỳ

* Học phí không tăng trong toàn khóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *