Học phí Đại học Chu Văn An năm 2022-2023

Từ tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Chu Văn An (Mã trường DCA) thuộc sở hữu của Tập đoàn Ecopark (100% vốn sở hữu), hiện nay đang làm thủ tục đổi tên thành Trường Đại học Ecopark Việt Nam và tạo dựng thêm cơ sở đào tạo mới tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên nhằm mở ra một trang mới cho sự phát triển của Trường theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, lấy lợi ích của người học làm trung tâm.

Địa điểm đào tạo:

  • Cơ sở Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.
  • Cơ sở Khu Đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên

Học phí:

Thu theo tín chỉ: 450.000đ/tín chỉ, dự kiến 1,4 triệu đ/tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *