Học phí Đại học Công đoàn năm 2022-2023

Thông tin chung

Tên trường: Trường Đại học Công Đoàn
Trụ sở chính: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Website: www.dhcd.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Khối ngành 3 (ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Luật): 12.300.000 đ/năm.

Khối ngành 7 (ngành Bảo hộ lao động, Công tác xã hội, Xã hội học, Du lịch, Ngôn ngữ Anh): 11.800.000 đ/năm.

Ngành đào tạo chất lượng cao: bằng 2 lần với đại học hệ chính quy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *