Học phí Đại học Công nghệ – ĐHQGHN năm 2022-2023

Chương trình đào tạo chuẩn

Ngành họcHọc phí/năm
Công nghệ thông tin
Cơ học kỹ thuật
Kỹ thuật điều kiển & TĐH
Kỹ thuật máy tính
Kỹ thuật năng lượng
Kỹ thuật robot
Vật lý kỹ thuật
Trí tuệ nhân tạo
26.100.000
Công nghệ hàng không vũ trụ
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
21.175.000
Công nghệ nông nghiệp17.400.000

Chương trình đào tạo chất lượng cao

Ngành họcHọc phí/năm
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Khoa học Máy tính
Hệ thống thông tin
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
35.000.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *