Học phí Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT University) năm 2022-2023

Học phí Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2022

Ngành họcHọc phí/học kỳ
– Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Luật kinh tế
– Quan hệ công chúng, Đông phương học, Ngôn ngữ Anh
– Bác sỹ Thú y, Kỹ thuật xây dựng
– Quản lý công nghiệp, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên & môi trường
15.000.000 đ
Dược học16.000.000 đ
Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô17.000.000 đ

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học đối với khóa tuyển sinh 2022, dù bạn học 4 hay 5 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *