Học phí Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) mới nhất 2021

Học phí đối với sinh viên chính quy

  • Học phí dự kiến từ 14.092.000 đồng/học kỳ đến 17.716.000 đồng/học kỳ tùy theo ngành. Một năm thu hai học kỳ.
  • Lộ trình tăng học phí là từ 05% đến 10% cho từng năm.

Tham khảo Học phí học kỳ I năm học 2020 – 2021 của khóa tuyển sinh năm 2020:

NgànhSố tiền học phí
Thiết kế Công nghiệp16.105.000 đồng / học kỳ
Quản trị Kinh doanh12.810.000 đồng / học kỳ
CNKT Cơ điện tử12.810.000 đồng / học kỳ
CNKT Điện, điện tử 12.810.000 đồng / học kỳ
CNKT Điện tử viễn thông 12.810.000 đồng / học kỳ
Công nghệ Thông tin 12.810.000 đồng / học kỳ
Công nghệ Thực phẩm16.105.000 đồng / học kỳ
Kỹ thuật xây dựng 12.810.000 đồng / học kỳ

Nguồn: Tuyển sinh STU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *