Học phí Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM (UIT) năm 2022-2023

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2022-2023 chương trình đại trà là: 29.000.000 đồng/năm học.

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

TTHệ đào tạoNăm học 2022-2023Năm học 2023-2024Năm học 2024-2025Năm học 2025-2026
1Chính quy29.000.00033.000.00037.000.00042.000.000
2Chương trình tiên tiến45.000.00050.000.00050.000.00055.000.000
3Chương trình liên kết (Đại học Birmingham City) (3.5 năm)80.000.00080.000.000138.000.000
* Đơn vị tính: đồng/năm học

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dhqg-hcm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *