Học phí Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) mới nhất năm 2021

Chính sách học phí

  • HUTECH công bố học phí công khai và ổn định cho từng năm học, đảm bảo cung cấp chất lượng đào tạo tương xứng cho người học.
  • Học phí HUTECH được thu theo từng học kỳ, phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó.
  • Đơn giá này được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không vượt quá 7%.
  • Học phí bình quân năm 2021:
NgànhThời gian đào tạoHọc phí
Dược5 năm20 – 22 triệu đồng/học kỳ
Kiến trúc5 năm17 – 18 triệu đồng/học kỳ
Xây dựng4,5 năm 17 – 18 triệu đồng/học kỳ
Các ngành khác4 năm 17 – 18 triệu đồng/học kỳ

Nguồn: Tuyển sinh HUTECH

Học phí các chương trình đào tạo của Viện đào tạo Quốc tế

STTChương trìnhHọc phí/Học kỳGhi chú
1Chuẩn Quốc tế26~30 triệu đồng
2Kỹ sư, Cử nhân
Nhật Bản toàn cầu
32~35 triệu đồng
3Chuẩn Hàn Quốc20~22 triệu đồng
4Đại học Lincoln (Hoa Kỳ)– Học kỳ 1-2: 30 triệu đồng
– Học kỳ 3-5: 35 triệu đồng
– Học kỳ 6-7: 90 triệu đồng (Học tại HUTECH, Giảng viên Hoa Kỳ)
175 triệu đồng (học tại Hoa Kỳ)
– Từ học kỳ 6 trở đi, Sinh viên có thể chọn học tại HUTECH hoặc Hoa Kỳ
– Thời gian học 3,5 năm
5Đại học Cergy-Pontoise (Pháp)– Học kỳ 1-5: 35 triệu đồng
– Học kỳ 6-7 (3 đợt): 40 triệu đồng mỗi đợt
Thời gian học 3,5 năm
6Đại học Mở Malaysia (Malaysia)Học kỳ 1-8: 25 triệu đồng Thời gian học 3,5 năm

Nguồn: Viện đào tạo Quốc tế HUTECH

2 thoughts on “Học phí Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) mới nhất năm 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *