Học phí Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2022-2023

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực Dệt May; hằng năm, lượng tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng cho ngành dệt may của trường chiếm 40% tổng số tuyển sinh ngành dệt may của cả nước. Trường cũng là cơ sở giáo dục đại học duy nhất tại Việt Nam đào tạo đại học, cao đẳng phục vụ cho mô hình Chuỗi cung ứng dệt may hoàn chỉnh với quy mô 5000 sinh viên. Trên 50 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành dệt may Việt Nam, được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Các ngành nghề đào tạo trong năm 2022 của trường gồm: Công nghệ Sợi, Dệt; Thiết kế thời trang; Công nghệ May; Quản lý công nghiệp; Marketing; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kế toán.

Website Trường: www.hict.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Học phí dự kiến từ 15.910.000 – 17.522.500 đ/năm.

Trường có lộ trình tăng học phí từng năm. Học phí năm học tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *