Học phí Đại học Công nghiệp TP.HCM (Update 2021)

Học phí năm học 2021 – 2022

  • Khối kinh tế: 23.000.000 đ/năm
  • Khối công nghệ: 25.000.000 đ/năm

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm không quá 10%.

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-cong-nghiep-tp-hcm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *