Học phí Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) năm 2022-2023

Học phí năm học 2022-2023

  • Khối ngành kinh tế: 25.400.000 đ/năm
  • Khối công nghệ kỹ thuật: 27.800.000 đ/năm

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm không quá 10%.

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-cong-nghiep-tp-hcm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *