Học phí Đại học Công nghiệp Việt – Hung năm 2022-2023

Thông tin chung

Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

Địa chỉ:

  • Cơ sở Sơn Tây: 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội
  • Cơ sở Thạch Thất: KCN Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
  • Cơ sở Thanh Xuân: 27 Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Website: www.viu.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Học phí2022-20232023-20242024-20252025-20262026-2027Toàn khóa
Khối Kinh tế
(Cử nhân)
12.500.00014.100.00015.900.00017.900.00060.400.000
Khối Kỹ thuật
(Cử nhân)
14.500.00016.400.00018.500.00020.900.00070.300.000
Khối Kỹ thuật
(Kỹ sư)
14.500.00016.400.00018.500.00020.900.00023.408.00093.708.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *