Học phí Đại học Đà Lạt năm 2022-2023

Học phí được quy định theo tín chỉ. Khoảng 6.000.000 đ/học kỳ, tùy thuộc số tín chỉ Sinh viên đăng ký học. Một năm học có 2 học kỳ chính.

Tham khảo học phí nhập học của Tân sinh viên K45 – Tuyển sinh năm 2021:

Học phí Đại học Đà Lạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *