Học phí Đại học Dược Hà Nội năm 2022-2023

Thông tin chung

Tên Trường: Trường Đại học Dược Hà Nội
Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Website: www.hup.edu.vn

Học phí năm học 2022-2023

Đối với hệ đại trà

  • Ngành Dược học áp dụng mức thu học phí là 2.450.000 đ/tháng (24.500.000 đ/năm)
  • Ngành Hóa dược áp dụng mức thu học phí là 1.850.000 đ/tháng (18.500.000 đ/năm)
  • Ngành Công nghệ sinh học và ngành Hóa học áp dụng mức thu học phí là 1.350.000 đ/tháng (13.500.000 đ/năm)

Đối với hệ chất lượng cao

Học phí hệ chất lượng cao năm học 2022-2023 là 4.500.000 đ/tháng (45.000.000 đ/năm). Mức học phí của năm học có thể điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với chi phí đào tạo thực tế nhưng đảm bảo mức tăng mỗi năm không vượt quá 10% so với mức học phí năm liền trước trong 3 năm đầu và 5% cho 2 năm sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *