Học phí Đại học Gia Định (GDU) năm 2022-2023

Năm 2022, Đại học Gia Định (GDU) đào tạo 17 ngành học. Ngoài ra, trường cũng mở thêm chương trình tài năng đối với 5 ngành học: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh.

Ở Đại học Gia Định, học phí được tính theo học kỳ từ 7,5-12,5 triệu/học kỳ đối với chương trình đại trà và 25 triệu/học kỳ đối với chương trình tài năng. Mức học phí này được duy trì ổn định và cam kết không tăng trong suốt quá trình học. Ngoài ra, việc rút ngắn thời gian học xuống còn 03 năm không chỉ giúp sinh viên sớm tiếp cận cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp giảm thiểu nhiều khoản chi phí.

Sinh viên GDU khi đóng học phí 1 năm được giảm 10% học phí 1 năm, khi đóng học phí 2 năm được giảm 12% học phí 2 năm.

Đặc biệt hơn, khi đóng học phí toàn khóa (3 năm, 8 học kỳ) trước ngày 31.10.2022, tân sinh viên được giảm 20% học phí. Nghĩa là học phí 8 học kỳ của sinh viên K16 (năm học 2022-2023) là 100 triệu (đối với các ngành học có học phí 12,5 triệu/kỳ). Khi đóng học phí toàn khóa học, sinh viên được giảm 20 triệu – hơn học phí của 1 kỳ học. Rõ ràng, với cách đóng học phí này, sinh viên rất có lợi, chỉ còn đóng 80 triệu/toàn khóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *