Học phí Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) năm 2022-2023

Chương trình Đại học chính quy đại trà

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2022-2023: 1.740.000 đ/tháng tương đương 530.000 đ/tín chỉ; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm dự kiến 10-15%/năm.

Chương trình Liên kết quốc tế

Chương trình Liên kết quốc tế của Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-giao-thong-van-tai-tp-hcm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *