Học phí Đại học Cần Thơ năm 2022-2023

Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo số lượng tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ. Mức học phí của mỗi tín chỉ được tính từ học phí bình quân của năm học.

  • Đối với chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao: Học phí cho sinh viên trúng tuyển vào học năm học 2022-2023 là 33 triệu đồng/năm học (cố định trong suốt khóa học).
  • Đối với chương trình đại trà: học phí bình quân mỗi năm học được xác định theo khối ngành. Học phí bình quân năm học 2022-2023 và lộ trình học phí bình quân theo từng năm học, dự kiến như sau:
SttKhối ngànhNăm học
2022-2023
Năm học
2023-2024
Năm học
2024-2025
Năm học
2025-2026
1Khối ngành I13,2172127
2Khối ngành III13,2172127
3Khối ngành IV14,2182329
4Khối ngành V15,2192431
5Khối ngành VI19,5243140
6Khối ngành VII12,6182229
ĐVT: triệu đồng/năm học

Khối ngành I: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp.

Khối ngành III: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh – học tại Khu Hòa An, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật (Chuyên ngành Luật hành chính, Luật thương mại, Luật tư pháp), Luật (Luật hành chính) – học tại Khu Hòa An.

Khối ngành IV: Sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Hóa học, Khoa học môi trường.

Khối ngành V: Toán ứng dụng, Thống kê, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin – học tại Khu Hòa An, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Quản lý công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí ô tô), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật môi trường, Vật lý kỹ thuật, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cấp thoát nước, Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón), Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng (Chuyên ngành Khoa học cây trồng, Nông nghiệp công nghệ cao), Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kinh doanh nông nghiệp – học tại Khu Hòa An, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp – học tại Khu Hòa An, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý thủy sản, Thú y.

Khối ngành VI: Hóa dược.

Khối ngành VII: Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh), Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An, Ngôn ngữ Pháp, Triết học, Văn học, Kinh tế, Chính trị học, Xã hội học, Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch), Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học tại Khu Hòa An, Truyền thông đa phương tiện, Thông tin – thư viện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai.

Sinh viên học ngành sư phạm: được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *