Học phí Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2022-2023

Học phí của trường được tính theo tín chỉ. Đối với sinh viên khóa 2022 là 800.000 đ/tín chỉ (không tăng tiền tín chỉ trong suốt 4 năm học).

Một năm học, sinh viên có 2 học kỳ chính và 1 học kỳ hè:

  • Học kỳ chính 4 tháng. Một học kỳ, các bạn sinh viên học tối thiểu là 14 tín chỉ.
  • Học kì hè 2 tháng (không bắt buộc), dành cho các bạn nào muốn tốt nghiệp sớm thì đăng ký thêm tín chỉ để học trong hè, nhưng không vượt quá 6 tín chỉ.

Học phí một năm dao động khoảng 25.000.000 – 27.000.000 đ.

Tham khảo các khoản phải thu nhập học khóa 2021-2022

TTNội dungSố tiền (đ)
1Học phí tạm thu HKI năm 2021 – 2022
(tương đương 15 tín chỉ)
12.000.000
2Lệ phí nhập học748.000
3Bảo hiểm y tế
(từ 01/10/2021 – 31/12/2021)
705.000
4Bảo hiểm tai nạn
(từ 01/10/2021 – 31/12/2021)
37.000
5Đồng phục thể dục260.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *