Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) – ĐHQGHN năm 2022-2023

Dự kiến mức học phí năm học 2022-2023 như sau:

TTTên ngànhMức học phí năm học 2022-2023 (đ/tháng)
1Toán học1.450.000
2Toán tin1.450.000
3Khoa học máy tính và
thông tin(*)(**)
3.500.000
4Khoa học dữ liệu(*)1.450.000
5Vật lý học1.350.000
6Khoa học vật liệu2.500.000
7Công nghệ kỹ thuật
hạt nhân
1.450.000
8Kỹ thuật điện tử và tin học*1.450.000
9Hoá học1.350.000
10Hoá học(***)3.500.000
11Công nghệ kỹ thuật hoá học(**)3.500.000
12Hoá dược(**)3.500.000
13Sinh học1.350.000
14Công nghệ sinh học(**)3.500.000
15Địa lý tự nhiên1.350.000
16Khoa học thông tin địa không gian(*)1.350.000
17Quản lý đất đai2.500.000
18Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*)1.200.000
19Khoa học môi trường1.350.000
20Công nghệ kỹ thuật môi trường(**)3.500.000
21Khoa học và công nghệ thực phẩm(*)1.450.000
22Khí tượng và khí hậu học1.350.000
23Hải dương học1.350.000
24Tài nguyên và môi trường nước(*)1.350.000
25Địa chất học1.350.000
26Quản lý tài nguyên và môi trường1.200.000
27Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường(*)1.450.000
(*) Chương trình đào tạo thí điểm.
(**) Chương trình đào tạo theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo.
(***) Chương trình đào tạo tiên tiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *