Học phí USTH – Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2024-2025

Học phí năm học 2024-2025:

TTNgànhSinh viên Việt NamSinh viên Quốc tế
1Kỹ thuật Hàng không
(định hướng Kỹ thuật vận hành hoặc Kỹ thuật bảo dưỡng)
100.000.000140.500.000
2Kỹ thuật Hàng không
(định hướng Kỹ thuật bảo dưỡng và B1/B2)
125.000.000
3Dược học70.000.000
4Các ngành khác trong chương trình một bằng53.000.00070.000.000
5Chương trình song bằng75.000.00095.000.000
Học phí thu theo học kỳ (2 học kỳ/năm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *