Học phí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM năm 2023-2024

Mức thu học phí các chương trình đào tạo năm học 2023-2024 như sau:

Chương trình đào tạo chuẩn:

TTNgành họcHọc phí/năm học
INhóm ngành Khoa học xã hội
1Nhóm 1: Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học13.000.000
2Nhóm 2: Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hoá học, Xã hội học, Nhân học, Đông phương học, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Đô thị học, Quản lý thông tin19.800.000
3Nhóm 3: Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện22.000.000
IINhóm ngành Ngôn ngữ, Du lịch
1Nhóm 1: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha15.600.000
2Nhóm 2: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức23.700.000
3Nhóm 3: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành26.400.000
IIINgành Việt Nam học
1Đối tượng người Việt Nam19.800.000
2Đối tượng người nước ngoài60.000.000

Chương trình đào tạo chất lượng cao: 60.000.000 đ/năm học.

Miễn học phí:

Trường miễn học phí đối với các chuyên ngành: Lịch sử Đảng, Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *