Học phí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2022-2023

Học phí năm học 2022-2023

Các chương trình đào tạo chuẩn (trừ các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng): 1.200.000 đ/tháng (12.000.000 đ/năm), tương đương 320.000đ/tín chỉ.

Các chương trình đào tạo chất lượng cao (thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo): 3.500.000 đ/tháng (35.000.000 đ/năm).

Các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng (áp dụng từ khóa QH-2022-X):

TTTên ngành/CTĐTLoại CTĐTMức học phí (đ/năm)Hỗ trợ học phí trong năm học 2022-2023
1Tâm lý họcChuẩn30.000.000Giảm 20%
2Quốc tế họcChuẩn30.000.000Giảm 20%
3Văn họcChuẩn20.000.000Giảm 20%
4Xã hội họcChuẩn20.000.000Giảm 20%
5Việt Nam họcChuẩn20.000.000Giảm 20%
6Lịch sửChuẩn16.000.000Giảm 20%
7Chính trị họcChuẩn16.000.000Giảm 20%
8Lưu trữ họcChuẩn16.000.000Giảm 20%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *