Học phí Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2022-2023

Học phí dự kiến đại học hệ chính quy khóa 2022, học kỳ 1 năm học 2022-2023 tại tất cả các cơ sở đào tạo của Trường được tính theo số lượng tín chỉ theo ngành và chương trình đào tạo như sau:

STTNgành họcĐơn giá
(VNĐ/tín chỉ)
Số Tín chỉHọc phí
(VNĐ)
IChương trình đại trà
1Kiến trúc460.000188.280.000
2Quy hoạch vùng và đô thị470.000167.520.000
3Kiến trúc cảnh quan460.000188.280.000
4Mỹ thuật đô thị390.000187.020.000
5Kỹ thuật xây dựng460.000167.360.000
6Kỹ thuật cơ sở hạ tầng460.000167.360.000
7Quản lý xây dựng470.000167.520.000
8Thiết kế nội thất470.000167.520.000
9Thiết kế đồ họa380.000176.460.000
10Thiết kế công nghiệp380.000166.080.000
11Thiết kế thời trang380.000176.460.000
12Thiết kế đô thị
(Chương trình tiên tiến)
1737.350.000
IIChương trình chất lượng cao
13Kiến trúc1.990.0001835.820.000
14Quy hoạch vùng và đô thị1.830.0001832.940.000
15Kỹ thuật xây dựng1.600.0001625.600.000
* Học phần Giáo dục thể chất được tính là 1 tín chỉ học phí.

Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-kien-truc-tp-hcm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *