Học phí Đại học Kiến trúc TP.HCM mới nhất 2021 – 2022

Học phí năm học 2020 – 2021 các chương trình đào tạo đại học

1. Học phí chương trình đào tạo đại trà đại học chính quy

Quy định mức thu học phí đối với sinh viên chương trình đào tạo đại trà đại học chính quy theo học chế tín chỉ năm học 2020 – 2021 là 377.000 đ/tín chỉ. Một năm học sinh viên sẽ học 2 học kỳ chính, số tín chỉ trung bình 1 học kỳ chính khoảng 15 – 18 tín chỉ/học kỳ tùy chương trình đào tạo; ngoài ra còn có 1 học kỳ phụ dành cho sinh viên học lại, học cải thiện, học vượt nếu có yêu cầu.

Dự kiến học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đào tạo đại trà khóa 2021 sẽ tăng 10%.

Học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên đào tạo đại trà khóa 2020

Học phí được tính theo số lượng tín chỉ đăng ký tùy theo ngành với mức phí theo quy định, riêng học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 sinh viên khóa 2020 được tính như sau:

SttTên ngànhHọc phí (đ)Số tín chỉ HKI
1Kiến trúc6.786.00018
2Quy hoạch vùng và đô thị7.163.00019
3Kiến trúc cảnh quan7.163.00019
4Mỹ thuật đô thị6.786.00018
5Kỹ thuật xây dựng6.032.00016
6Kỹ thuật cơ sở hạ tầng6.032.00016
7Quản lý xây dựng6.032.00016
8Thiết kế nội thất6.032.00016
9Thiết kế đồ họa6.409.00017
10Thiết kế công nghiệp6.032.00016
11Thiết kế thời trang6.409.00017

2. Học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chương trình chất lượng cao đại học Chính quy

Mức thu học phí đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đại học Chính quy theo học chế tín chỉ năm học 2020 – 2021 là 1.648.000 đ/tín chỉ. Một năm học sinh viên sẽ học 2 học kỳ chính, số tín chỉ trung bình 1 học kỳ chính khoảng 15 – 18 tín chỉ/học kỳ; ngoài ra còn có 1 học kỳ phụ dành cho sinh viên học lại, học cải thiện, học vượt nếu có yêu cầu.

Dự kiến học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2021 sẽ tăng 10%.

Học phí chương trình chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 như sau:

SttTên ngànhHọc phí (đ)Số tín chỉ HKI
1Kiến trúc29.664.00018
2Quy hoạch vùng và đô thị28.944.00018
3Kỹ thuật xây dựng19.744.00016

3. Học phí chương trình tiên tiến đại học Chính quy

Học phí được tính theo số lượng tín chỉ và đóng theo từng học kỳ, theo năm học 2020 – 2021 được tính như sau:

  • Học phần Lý luận chính trị: 1.250.000 đ/tín chỉ;
  • Học phần Giáo dục thể chất: 1.100.000 đ/tín chỉ;
  • Học phần Giáo dục quốc phòng: Thu theo đơn giá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – ĐHQG-HCM;
  • Các học phần khác: 2.500.000 đ/tín chỉ;
  • Đồ án tốt nghiệp: Được tính theo đơn giá riêng;
    (Không bao gồm chi phí đi tham quan thực tế và sinh hoạt ngoại khóa)

Mức học phí chương trình tiên tiến đại học Chính quy hàng năm có thể được xem xét thay đổi nhưng không vượt quá 20%. Nhà trường áp dụng các chế độ xem xét học bổng đối với mức học phí theo quy định của Nhà nước trong thời gian sinh viên học tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *