Học phí UAH – Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2023-2024

Tin mới:
1. Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đại học Kiến trúc TP.HCM
2. Giới thiệu Đại học Kiến trúc TP.HCM
3. Thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc TP.HCM
4. Điểm trúng tuyển Đại học Kiến trúc TP.HCM
5. Ký túc xá Đại học Kiến trúc TP.HCM

Mức học phí:

Sinh viên hệ đại học chính quy: Số tín chỉ đăng ký x 377.000 đ

Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình CLC ngành Kiến trúc: Số tín chỉ đăng ký x 1.648.000 đ

Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình CLC ngành Quy hoạch: Số tín chỉ đăng ký x 1.608.000 đ

Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình CLC ngành Xây dựng: Số tín chỉ đăng ký x 1.234.000 đ

Học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho các ngành đào tạo của Trường như sau:

TTNgành họcSố tín chỉĐơn giá/tín chỉHọc phí HK1
IHệ chính quy đại trà
1Kiến trúc17377.0006.409.000
2Quy hoạch vùng và đô thị16377.0006.032.000
3Kiến trúc cảnh quan18377.0006.786.000
4Kỹ thuật xây dựng16377.0006.032.000
5Kỹ thuật cơ sở hạ tầng16377.0006.032.000
6Quản lý xây dựng16377.0006.032.000
7Thiết kế nội thất16377.0006.032.000
8Mỹ thuật đô thị18377.0006.786.000
9Thiết kế đồ họa17377.0006.409.000
10Thiết kế công nghiệp16377.0006.032.000
11Thiết kế thời trang17377.0006.409.000
IIChương trình chất lượng cao
13Kiến trúc171.648.00028.016.000
14Quy hoạch vùng và đô thị181.608.00028.944.000
15Kỹ thuật xây dựng161.234.00019.744.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *