Học phí Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) năm 2022-2023

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 như sau: 

  • Năm học 2022-2023: 4.200.000 đồng/tháng. (tương đương 42.000.000 đồng/năm).
  • Năm học 2023-2024: 4.400.000 đồng/tháng. (tương đương 44.000.000 đồng/năm).
  • Năm học 2024-2025: 4.600.000 đồng/tháng. (tương đương 46.000.000 đồng/năm).
  • Năm học 2025-2026: 4.800.000 đồng/tháng. (tương đương 48.000.000 đồng/năm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *