Học phí Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2022-2023

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

  • Y khoa, Dược học: 24.500.000 đ/năm
  • Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: 18.500.000 đ/năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *